Garanti

Garanti
Touratech Nordic står kun for garantien på Touratech-produserte produkter som er solgt gjennom oss. Garantien omfatter materialfeil eller produksjonsfeil og gjelder for de fleste produkter i to (2) år fra kjøpsdato/leveringsdato.
For alle garantisaker må du kontakte oss for å få en bekreftelse innen du returnerer produktet. Returer som sendes til oss uten denne bekreftelsen blir ikke akseptert. I tillegg til selve produktet skal det også sendes med en kopi av orginalkvitteringen.
Touratech Nordic og/eller Touratech AG avgjør om garantien godkjennes og om varen skal repareres eller byttes. Garantien gjelder ikke for skader som har kommet i forbindelse med feilaktig eller uforsiktig bruk, ulykker eller reparasjoner gjort av ikke godkjente (av Touratech Nordic eller Touratech AG) reparatører. For øvrige produkter i vårt sortiment gjeller den aktuelle produsents originalgaranti.
Touratech Nordic kan ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte eller andre skader og/eller kostnader forårsaket av feil eller mangler på Touratech-produserte eller øvrige produkter i vårt sortiment.

Fornøyd-garanti på komfortsaler
Fornøyd-garantien gjelder på alle våre komfortsaler. Grunnen til at vi gir denne garantien er at man bør kjøre 50-100 mil for å kunne avgjøre om en komfortsadel passer bra for den aktuelle person eller ikke.
Slik fungerer det:
- Kjøp en av våre komfortsaler (gjelder ikke sportsalene).
- Fornøyd-garantien begynner å gjelde fra den dagen du kjøper produktet/henter pakken.
- Du har 30 dager på deg til å prøvekjøre salen så mye du vil, jo mer dess bedre.
- Om du ikke er fornøyd med komforten på salen kan du returnere den til oss innen de 30 dagene.
- Send med originalkvitteringen samt ditt kontonummer.
- Vi tilbakebataler hele verdien på salen (ut i fra originalkvitteringen) eksl. eventuelle fraktkostnader.
- Du har pengene på din konto innen 30 dager.

Ved en eventuell retur må salen være hel og ren og ikke ha vært utsatt for mer enn «normal slitasje».

Legg merke til at Fornøydhets-garantien er unik for Touratech Nordic. Du kan altså ikke utnytte denne garantien hos noen andre Touratech-distributører eller butikker.