Touratech Shop

Øvrige vilkår

Informasjonen på denne nettsiden presenteres som den er. Touratech Nordic kan ikke stå til ansvar for direkte, indirekte eller andre skader som kan forekomme i forbindelse med bruk av denne nettsiden eller andre linkede nettsider, som f.eks. tapte inntekter, kjøpsavbrudd, tap av programvare, data eller annet, selv om vi/dere eksplisitt har blitt informert om disse skadene. Denne nettsiden inneholder linker til ikke Touratech-relaterte nettsider. Touratech Nordic kan ikke holdes ansvarlig når det gjelder vilkår for disse nettsider.|

Konsumentkjöplagen / Forbrukerkjøpsloven

Touratech Nordic opererer under Konsumentkjöplagen ( www.konsumentverket.se ) og følger konsumentverkets rekommandasjon ved en eventuell tvist. Utover dette kan vi ikke holdes ansvarlig for tap eller skader forårsaket av Touratech-produkt(er) eller øvrige produkter i vårt sortiment, inklusive tap eller skader som har forekommet gjennom tillit til informasjon på vår nettside eller i vår papirkatalog. Det er brukerens ansvar å vurdere nøyaktigheten og fullstendigheten av de artiklene som Touratech Nordic leverer. Brukeren påtar seg alt ansvar når den installerer/monterer produktet. Touratech Nordic kan ikke holdes ansvarlig for mangelfull installasjon/montering.